0 výrobkov: 0,00 €
« naspäť na Dokumenty

História Ponast

História firmy

Spoločnosť PONAST spol. s.r.o bola založená ako rýdzo česká spoločnosť so siedmimi  spoločníkmi, fyzickými osobami v r. 1992. Do súčasnej doby prešlo vlastníctvo niekoľkými zmenami a teraz je spoločníkom jedna právnická osoba a 4 fyzické osoby. Firma PONAST spol. s.r.o patrí do skupiny malých a stredných podnikov.


Behom doby svojej existencie sa sortiment produkcie postupne menil a vyvíjal. Na počiatku bol spoločnosť zameraná viac menej na oblasť železničnej techniky. V období od roku 1995 do r. 1998 bolo nosnou časťou produkcie dodávky a montáže telekomunikačných sietí. Od r. 1999 sa firma špecializuje predovšetkým na strojársku výrobu,  jeho stále rastúcou súčasťou je výroba automatických teplovodných kotlov na spaľovanie drevných peliet. Pre svoju činnosť firma si zabezpečila v r. 1995 prevádzkový areál Na Potučkách vo Valašskom Medziříčí a v r. 1999 firma investovala do druhého areálu na ulici Šafaříkova vo Valašskom Medziříčí.


Firma PONAST spol. s. r.o  je výrobcom automatických teplovodných kotlov na drevené pelety, ktoré úspešne uvádza do prevádzky nielen na českom trhu, ale v stále väčšej miere i na trhoch Európskej únie. Tieto kotle sú prostriedkom k ekologickému vykurovaniu a využívajú ako palivo obnoviteľné zdroje energie. Vďaka tejto skutočnosti, vďaka svojím tepelno-technickým a emisným parametrom a vďaka certifikácii platné pre EU sú kolte a súvisiace produkty vyhľadávané i na zahraničných trhoch a spoločnosť je dlhodobo konkurencieschopná.


Hlavnou stratégiou firmy je orientácia na požiadavky zákazníka v oblasti vykurovacej techniky a to v súlade s rastúcimi požiadavkami na ochranu životného prostredia a na obnovu využitia obnoviteľných zdrojov energie.


Výroba kotlov, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov na moderné a ekologické vykurovanie je založené na vývoji, ktorí vo spoločnosti prebieha nepretržite od roku 2000. Spoločnosť vyrába niekoľko typov kotlov, ktoré sa líšia viac menej menovitým výkonom, výkonným rozsahom, účinnosťou a emisnými parametrami. Vývoj sa neustále prispôsobuje aktuálnym trendom na trhu a aktuálnym požiadavkám zákazníka.


Celý výrobný sortiment spoločnosti PONAST zahrňuje taktiež aqua program (podzemné hydranty s príslušenstvom), služby pre železničné spoločnosti (lanové prípojky a strmene,  koľajnicový kontaktný systém, zabezpečovacie zámky a krycie oceľové výrobky), služby v oblasti výstavby a rekonštrukcií káblových sietí a ponuky služieb strojárenského charakteru vrátane prevedenia povrchových úprav kovov.


Spoločnosť PONAST spol. s.r.o Valašské Medziříčí je zapísaný v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Ostrave oddiel C, vložka 4207.

frage | internetové aplikácie
© 2014 MORUS, s.r.o.