0 výrobkov: 0,00 €
« naspäť na Dokumenty

Schémy zapojenia Ponast

Doporučené zapojenie

Uvedená doporučená zapojenia sú schémami vytvorenými na základe praktických skúseností v prevádzke kotlov KP. Užívateľ môže použiť zapojenie ako v nezmenenej podobe tak i v modifikácií odpovedajúcemu konkrétnemu  riešeniu vykurovaného systému. Toto je predovšetkým úlohou projektanta či realizátora vykurovacieho systému – preto nemôže spoločnosť PONAST prijímať záruky za riešenie a funkčnosť konkrétneho vykurovacieho systému.

frage | internetové aplikácie
© 2014 MORUS, s.r.o.